Kontakt

Centrum informačných technológií Univerzity Komenského
Šafárikovo nam. 6
P.O.BOX 440
814 99 Bratislava 1

Výpadky, problémy a otázky na IT služby
tel: +421 2 9010 4444
e-mail: cepituniba.sk
web: uniba.sk/cepit
pracovná doba: pondelok až piatok: od 8:00 do 20:00
soboty a nedele: od 9:00 do 12:00

Sekretariát CIT
Tel: +421 2 9010 9102
č.dv: 13-15 SB (prízemie, vedľa schodiska)
e-mail: citrec.uniba.sk 

Riaditeľ CIT
Mgr. Peter Kopáč
peter.kopacuniba.sk

Zamestnanci priamo podliehajúci riaditeľovi

Mgr. Ľubica Ďurneková

Centrum informačných technológií,
odborný zamestnanec
+421 2 9010 9988

Ing. Jana Jansová

Centrum informačných technológií,
sekretariát
+421 2 9010 9102
02/592 44 102
SB 14, Rektorát UK

Ing. Milan Tichý

Centrum informačných technológií,
odborný zamestnanec IT
+421 2 9010 9919
02/592 44 919

Ing. Peter Židovský

Centrum informačných technológií,
odborný zamestnanec IT
+421 2 9010 9924
02/592 44 924
10 9924
FMFI F2-169

Centrum podpory informačných technológií (Call centrum IT)

Mgr. Ján Račko

Centrum informačných technológií, Centrum podpory informačných technológií,
odborný zamestnanec IT
+421 2 9010 9910

Referát infraštruktúry IKT

RNDr. Tomáš Fazekaš, PhD.

Centrum informačných technológií, Referát infraštruktúry IKT,
Koordinátor infraštruktúry
+421 2 9010 9955
02/501 17 283
FMFI F2-172

Mgr. Milan Babušík

Centrum informačných technológií, Referát infraštruktúry IKT,
odborný zamestnanec IT
02/602 95 782
21782
FMFI M-164

Bc. Boris Beran

Centrum informačných technológií, Referát infraštruktúry IKT,
odborný zamestnanec IT
+421 2 9010 9951
02/901 09 951

Peter Galamboši

Centrum informačných technológií, Referát infraštruktúry IKT,
odborný zamestnanec IT
+421 2 9010 9948
Centrum inf. technológii, Rektorát

RNDr. Jaroslav Janáček, PhD.

Centrum informačných technológií, Referát infraštruktúry IKT,
odborný zamestnanec IT
+421 2 9010 9922

RNDr. Daniel Kráľ

Centrum informačných technológií, Referát infraštruktúry IKT,
odborný zamestnanec IT
+421 2 9010 9949
02/592 44 949
10 9949
FMFI F2-172

Ing. Filip Kusy

Centrum informačných technológií, Referát infraštruktúry IKT,
odborný zamestnanec IT
+421 2 9010 9989
0910 633 198

Dominik Múčka

Centrum informačných technológií, Referát infraštruktúry IKT,
odborný zamestnanec IT
+421 2 9010 9918

Ing. Marek Vavrica

Centrum informačných technológií, Referát infraštruktúry IKT,
odborný zamestnanec IT
0908617785
facebook.com/marek.vavrica

Referát prevádzky IKT

Ing. Tomáš Štrba

Centrum informačných technológií, Referát prevádzky IKT,
vedúci referátu
+421 2 9010 9931
9931
FMFI F1-140

Martin Bielčík

Centrum informačných technológií, Referát prevádzky IKT,
odborný zamestnanec IT

Andrej Boleman

Centrum informačných technológií, Referát prevádzky IKT,
odborný zamestnanec IT
+421 2 9010 9222

Lukáš Čerňanský

Centrum informačných technológií, Referát prevádzky IKT,
odborný zamestnanec IT
+421 2 9010 9442
02/592 44 442
10 9442

Mgr. Mária Dományová

Centrum informačných technológií, Referát prevádzky IKT,
odborný zamestnanec IT
+421 2 9010 9945
02/592 44 945
10 9945
FMFI F2-173

Bc. Branislav Kapitán

Centrum informačných technológií, Referát prevádzky IKT,
odborný zamestnanec IT

Mikuláš Kicko

Centrum informačných technológií, Referát prevádzky IKT,
lektor IT
02/901 79 941
0908 975 566
17 9941
FTVŠ-34

Ivan Mančuška

Centrum informačných technológií, Referát prevádzky IKT,
odborný zamestnanec IT
+421 2 9010 9946
02/901 09 946
0908 608 910
9946
FMFI F2, č.d. 173

Peter Miko

Centrum informačných technológií, Referát prevádzky IKT,
odborný zamestnanec IT
+421 2 9010 9947
9947#
FMFI F2-171

Referát rozvoja IKT

RNDr. Róbert Novotný, PhD.

Centrum informačných technológií, Referát služieb a rozvoja IKT,
odborný zamestnanec IT
+421 2 9010 9928

Ing. Alex Bajús

Centrum informačných technológií, Referát služieb a rozvoja IKT,
odborný zamestnanec IT
+421 2 9010 9909
02/592 44 926
11926
FMFI F2-170

Bc. Jakub Chalachán

Centrum informačných technológií, Referát služieb a rozvoja IKT,
odborný zamestnanec IT
02/592 44 965
11 965
F2-173

Bc. Petra Kopáčová

Centrum informačných technológií, Referát služieb a rozvoja IKT,
odborný zamestnanec IT
+421 2 9010 9926
02/901 09 926
10 9926
FMFI F1-136A

Bc. Tomáš Matúš

Centrum informačných technológií, Referát služieb a rozvoja IKT,
odborný zamestnanec IT
+421 2 9010 9927

Ing. Lukáš Meňhert

Centrum informačných technológií, Referát služieb a rozvoja IKT,
odborný zamestnanec IT
+421 2 9010 9911
FMFI F2-170

Mgr. Lukáš Riško

Centrum informačných technológií, Referát služieb a rozvoja IKT,
odborný zamestnanec IT
+421 2 9010 2009
F2-169 (FMFI)

Referát služieb IKT

Mgr. Silvia Bohumeľová

Centrum informačných technológií, Referát služieb IKT,
odborný zamestnanec IT
+421 2 9010 9888

Ing. Barbora Gregová

Centrum informačných technológií, Referát služieb IKT,
odborný zamestnanec IT
+421 2 9010 9908
02/592 44 908
10 9908
FMFI F2-170

Mgr. Jana Guothová

Centrum informačných technológií, Referát služieb IKT,
odborný zamestnanec IT
+421 2 9010 9370
+421 2 9010 9938
10 9938
SB 516

Mgr. Kristína Janková, PhD.

Centrum informačných technológií, Referát služieb IKT,
odborný zamestnanec IT
+421 2 9010 2098

Ing. Peter Jurášek, CSc.

Centrum informačných technológií, Referát služieb IKT,
technický správca AIS2
+421 2 9010 9967
02/592 44 967
10 9967
FMFI F2-174

Ing. Eduard Korsch

Centrum informačných technológií, Referát služieb IKT,
odborný zamestnanec IT
+421 2 9010 2076

Ing. arch. Mária Vyšňovská

Centrum informačných technológií, Referát služieb IKT,
správca služby univerzitné preukazy
+421 2 9010 9470
02/592 44 470
SB 13c

Školiace stredisko

Mgr. Katarína Kánová, PhD.

Centrum informačných technológií, Školiace stredisko,
Lektorka
+421 2 9010 2005
sb-14

Ing. Alžbeta Juhásová

Centrum informačných technológií, Školiace stredisko,
odborný zamestnanec IT
+421 2 9010 2063

Mgr. M. A. Katarína Pišútová

Centrum informačných technológií, Školiace stredisko,
Koordinátor pre elearning
+421 2 9010 9150
02/592 44 150
Kontaktujte prostredníctvom emailu

Ing. Ivan Pokrývka

Centrum informačných technológií, Školiace stredisko,
lektor IT
+421 2 9010 9952

Mgr. Katarína Révayová

Centrum informačných technológií, Školiace stredisko,
Lektorka IT
+421 2 9010 9978
+421 2 9010 9998
prízemie, napravo od schodov

Všetci zamestnanci CIT s vyhľadávaním

Mgr. Milan Babušík

Centrum informačných technológií, Referát infraštruktúry IKT
odborný zamestnanec IT
02/602 95 782
21782
FMFI M-164

Ing. Alex Bajús

Centrum informačných technológií, Referát služieb a rozvoja IKT
odborný zamestnanec IT
+421 2 9010 9909
02/592 44 926
11926
FMFI F2-170

Bc. Boris Beran

Centrum informačných technológií, Referát infraštruktúry IKT
odborný zamestnanec IT
+421 2 9010 9951
02/901 09 951

Martin Bielčík

Centrum informačných technológií, Referát prevádzky IKT
odborný zamestnanec IT

Mgr. Silvia Bohumeľová

Centrum informačných technológií, Referát služieb IKT
odborný zamestnanec IT
+421 2 9010 9888

Andrej Boleman

Centrum informačných technológií, Referát prevádzky IKT
odborný zamestnanec IT
+421 2 9010 9222

Lukáš Čerňanský

Centrum informačných technológií, Referát prevádzky IKT
odborný zamestnanec IT
+421 2 9010 9442
02/592 44 442
10 9442

Mgr. Mária Dományová

Centrum informačných technológií, Referát prevádzky IKT
odborný zamestnanec IT
+421 2 9010 9945
02/592 44 945
10 9945
FMFI F2-173

Mgr. Ľubica Ďurneková

Centrum informačných technológií,
odborný zamestnanec
+421 2 9010 9988
[1] 2 3 4 5 6