Centrum informačných technológií UK

Centrum informačných technológií (CIT) zabezpečuje prevádzku a rozvoj informačných a komunikačných systémov univerzity. Prevádzka informačných systémov a služieb IT sa riadi katalógom služieb.

Na čele centra stojí riaditeľ CIT, ktorý podlieha prorektorovi UK pre informačné technológie.

CIT zabezpečuje nevyhnutnú spoluprácu všetkých informačných pracovísk univerzity a jej fakúlt a prispieva k rozvoju univerzity pri rastúcich nárokoch na komunikáciu, spracovanie údajov, zavádzanie hardvérových a softvérových inovácií. Okrem centrálnych služieb má CIT tiež na starosti prevádzku a servis počítačov a počítačovej siete samotného Rektorátu UK a ďalších centrálne financovaných súčastí UK.

Na každej fakulte UK a na niektorých iných súčastiach univerzity (napr. v študentských domovoch) je zriadené miesto technického správcu IIKS. Technickí správcovia IIKS na fakultách sú za svoju činnosť zodpovední prodekanovi fakulty pre informačné technológie. Všetci technickí správcovia sú pod priamym metodickým vedením Centra informačných technológií.


Centrum informačných technológií vykonáva technické služby pre zamestnancov rektorátu. Návody, rady a potrebné žiadosti a formuláre nájdete na stránke Služieb zamestnancom rektorátu.

AKTUALITY

Portál študenta a portál učiteľa20. 08. 2020

Pre študentov a učiteľov sme dnes, 13.10.2020, spustili vylepšené prostredie systému AIS, s cieľom poskytnúť im jednoduchší, rýchlejší a teda aj komfortnejší...

Nákupy IKT v novom šate01. 08. 2020

Vedenie Univerzity Komenského v Bratislave po spoločnom odporúčaní CIT UK a OCOZ UK rozhodlo o použití dynamického nákupného systému pre nákupy informačnej a...

Prieskum o spokojnosti študentov UK s online vzdelávaním15. 06. 2020

Ako sa vyjadrovali študenti o dištančnej výučbe koncom mája 2020

Novinky v Teams - 20.5.202023. 05. 2020

Nová funkcionalita v MS Teams

Záťažový test Moodle, 17.5.202020. 05. 2020

Záťažový test Moodle prebehol za účasti 455 používateľov bez akýchkoľvek problémov, záťaž servera sa vychýlila o necelých 5%. Skúšky by teda mali prebehnúť bez...

Správy od 21 do 25 z 25
<< Prvé < Predošlé 1-10 11-20 21-25 Ďalšie > Posledné >>