Centrum informačných technológií UK

Centrum informačných technológií (CIT) zabezpečuje prevádzku a rozvoj informačných a komunikačných systémov univerzity. Prevádzka informačných systémov a služieb IT sa riadi katalógom služieb.

Na čele centra stojí riaditeľ CIT, ktorý podlieha prorektorovi UK pre informačné technológie.

CIT zabezpečuje nevyhnutnú spoluprácu všetkých informačných pracovísk univerzity a jej fakúlt a prispieva k rozvoju univerzity pri rastúcich nárokoch na komunikáciu, spracovanie údajov, zavádzanie hardvérových a softvérových inovácií. Okrem centrálnych služieb má CIT tiež na starosti prevádzku a servis počítačov a počítačovej siete samotného Rektorátu UK a ďalších centrálne financovaných súčastí UK.

Na každej fakulte UK a na niektorých iných súčastiach univerzity (napr. v študentských domovoch) je zriadené miesto technického správcu IIKS. Technickí správcovia IIKS na fakultách sú za svoju činnosť zodpovední prodekanovi fakulty pre informačné technológie. Všetci technickí správcovia sú pod priamym metodickým vedením Centra informačných technológií.


Centrum informačných technológií vykonáva technické služby pre zamestnancov rektorátu. Návody, rady a potrebné žiadosti a formuláre nájdete na stránke Služieb zamestnancom rektorátu.

AKTUALITY

Nákup IKT - do Marquetu boli pridané nové položky26. 04. 2021

Do Marquetu boli pridané notebooky, disky, myši, klávesnice a ďalšie artikle.

Konvertor výpisov zo štátnej pokladnice01. 03. 2021

Pre ekonomické oddelenia CIT UK pripravil pomocnú aplikáciu, ktorá konvertuje výpisy zo štátnej pokladnice do Excelu.

Vyhodnotenie prieskumu o dištančnej výučbe za zimný...10. 02. 2021

Prieskum o dištančnej výučbe v zimnom semestri prebehol v druhej polovici decembra 2020 a nadväzoval na prieskumy, ktoré boli uskutočnené na jar a v lete 2020...

Marquet - nová funkcia "Mám záujem"13. 01. 2021

Ak je tovar, o ktorý máte záujem v Marquete vypredaný, máte namiesto možnosti vložiť ho do košíka v detailoch produktu pripravené tlačidlo "Mám...

Pozor na podvodné telefonáty a e-maily!07. 01. 2021

Chceli by sme Vás upozorniť na podvodné telefonáty a emaily, v ktorých sa podvodníci snažia získať údaje, prípadne prístup k Vášmu počítaču. Podvodníci sa...

Marquet - nové artikle v ponuke15. 12. 2020

Do Marquetu pribudli nové PC, notebooky a brašne na notebooky. Navštívte marquet.uniba.sk.

Nahlasovanie spamu a phishingových emailov14. 12. 2020

Prichádzajúce e-maily na UK prechádzajú viacerými kontrolnými mechanizmami na zachytávanie spamu - nevyžiadanej pošty a tzv. phishingových správ - teda takých,...

Marquet katalóg prístupný všetkým používateľom23. 11. 2020

Katalóg nákupného systému Marquet je po krátkej pilotnej prevádzke dostupný všetkým používateľom, teda všetkým zamestnancom a doktorandom UK.

Nový tovar v Marquete: Honor MagicBook14. 11. 2020

Dnes do ponuky v nákupnom systéme Marquet pribudlo 200 kusov pracovného notebooku Honor MagicBook. K dispozícii je za dve rôzne ceny, podľa pribalených...

Spustenie nákupného systému Marquet a súčasná situácia na...23. 10. 2020

Dnes v poobedných hodinách bola spustená možnosť nakupovať IKT cez univerzitný e-košík Marquet. Stali sme sa tak prvou univerzitou na Slovensku, ktorá...

Správy od 11 do 20 z 25