Zamestnanci

RNDr. Jaroslav Bella

Univerzita Komenského v Bratislave, Rektorát UK, Úsek kvestora, Botanická záhrada UK
riaditeľ
+421 2 9010 8023

RNDr. Dana Bernátová, CSc.

Univerzita Komenského v Bratislave, Rektorát UK, Úsek kvestora, Botanická záhrada UK, Botanická záhrada UK - Blatnica
vedúci útvaru

Pavol Barčák

Univerzita Komenského v Bratislave, Rektorát UK, Úsek kvestora, Botanická záhrada UK, Botanická záhrada UK - Blatnica
údržbár

Margita Belohlávková

Univerzita Komenského v Bratislave, Rektorát UK, Úsek kvestora, Botanická záhrada UK
záhradník

Ján Bujnovský

Univerzita Komenského v Bratislave, Rektorát UK, Úsek kvestora, Botanická záhrada UK
kurič

Ján Čapka

Univerzita Komenského v Bratislave, Rektorát UK, Úsek kvestora, Botanická záhrada UK
vedúci útvaru
+421 2 9010 8028

Zuzana Dostálová

Univerzita Komenského v Bratislave, Rektorát UK, Úsek kvestora, Botanická záhrada UK
záhradník

Zuzana Ďuricová

Univerzita Komenského v Bratislave, Rektorát UK, Úsek kvestora, Botanická záhrada UK
záhradník

Milan Fašung

Univerzita Komenského v Bratislave, Rektorát UK, Úsek kvestora, Botanická záhrada UK
údržbár

Viera Gregorčíková

Univerzita Komenského v Bratislave, Rektorát UK, Úsek kvestora, Botanická záhrada UK
administratívny pracovník
+421 2 9010 8020
[1] 2 3 4