Zamestnanci

RNDr. Jaroslav Bella

Rektorát UK, Botanická záhrada UK
riaditeľ

RNDr. Dana Bernátová, CSc.

Rektorát UK, Botanická záhrada UK - Blatnica
vedúci útvaru
Publikačná činnosť

Attila Balogh

Rektorát UK, Botanická záhrada UK
záhradník

Pavol Barčák

Rektorát UK, Botanická záhrada UK - Blatnica
údržbár

Margita Belohlávková

Rektorát UK, Botanická záhrada UK
záhradník

Ján Bujnovský

Rektorát UK, Botanická záhrada UK
kurič

Ján Čapka

Rektorát UK, Botanická záhrada UK
vedúci útvaru

Zuzana Dostálová

Rektorát UK, Botanická záhrada UK
záhradník

Zuzana Ďuricová

Rektorát UK, Botanická záhrada UK
záhradník

Viera Gregorčíková

Rektorát UK, Botanická záhrada UK
administratívny pracovník