Zamestnanci

RNDr. Jaroslav Bella

Univerzita Komenského v Bratislave, Rektorát UK, Úsek kvestora, Botanická záhrada UK
riaditeľ
+421 2 9010 8023

Ján Bujnovský

Univerzita Komenského v Bratislave, Rektorát UK, Úsek kvestora, Botanická záhrada UK
kurič

Ján Čapka

Univerzita Komenského v Bratislave, Rektorát UK, Úsek kvestora, Botanická záhrada UK
vedúci útvaru
+421 2 9010 8028

Gabriela Čechová

Univerzita Komenského v Bratislave, Rektorát UK, Úsek kvestora, Botanická záhrada UK
záhradník

Zuzana Dostálová

Univerzita Komenského v Bratislave, Rektorát UK, Úsek kvestora, Botanická záhrada UK
záhradník

Zuzana Ďuricová

Univerzita Komenského v Bratislave, Rektorát UK, Úsek kvestora, Botanická záhrada UK
záhradník

Milan Fašung

Univerzita Komenského v Bratislave, Rektorát UK, Úsek kvestora, Botanická záhrada UK
údržbár

Viera Gregorčíková

Univerzita Komenského v Bratislave, Rektorát UK, Úsek kvestora, Botanická záhrada UK
administratívny pracovník
+421 2 9010 8020

Eduard Išpold

Univerzita Komenského v Bratislave, Rektorát UK, Úsek kvestora, Botanická záhrada UK
záhradník

Dana Konrádová

Univerzita Komenského v Bratislave, Rektorát UK, Úsek kvestora, Botanická záhrada UK
vrátnik
[1] 2 3