Zamestnanci

RNDr. Jaroslav Bella

Univerzita Komenského v Bratislave, Rektorát UK, Úsek kvestora, Botanická záhrada UK
riaditeľ

RNDr. Dana Bernátová CSc.

Univerzita Komenského v Bratislave, Rektorát UK, Úsek kvestora, Botanická záhrada UK, Botanická záhrada UK - Blatnica
vedúci útvaru

Pavol Barčák

Univerzita Komenského v Bratislave, Rektorát UK, Úsek kvestora, Botanická záhrada UK, Botanická záhrada UK - Blatnica
údržbár

Margita Belohlávková

Univerzita Komenského v Bratislave, Rektorát UK, Úsek kvestora, Botanická záhrada UK
záhradník

Ján Bujnovský

Univerzita Komenského v Bratislave, Rektorát UK, Úsek kvestora, Botanická záhrada UK
kurič

Ján Čapka

Univerzita Komenského v Bratislave, Rektorát UK, Úsek kvestora, Botanická záhrada UK
vedúci útvaru

Zuzana Dostálová

Univerzita Komenského v Bratislave, Rektorát UK, Úsek kvestora, Botanická záhrada UK
záhradník

Zuzana Ďuricová

Univerzita Komenského v Bratislave, Rektorát UK, Úsek kvestora, Botanická záhrada UK
záhradník

Viera Gregorčíková

Univerzita Komenského v Bratislave, Rektorát UK, Úsek kvestora, Botanická záhrada UK
administratívny pracovník

Eduard Išpold

Univerzita Komenského v Bratislave, Rektorát UK, Úsek kvestora, Botanická záhrada UK
záhradník
[1] 2 3 4