Vysunuté pracovisko Blatnica

Botanická záhrada Univerzity Komenského v Bratislave (BZ UK) je vedecko-výskumným a kultúrno-výchovným pracoviskom UK. V rámci činnosti BZ UK pracovisko v Blatnici vykonáva výskum autochtónneho fytogenofondu Slovenska in situ, štúdium dynamiky a väzby na charakteristické ekologické komplexy spoločenstiev ako aj vývoja vegetácie (lokálneho) počas kvartéru.
Pracovisko BZ UK Blatnica prispieva k poznaniu podmienok prostredia, ktoré umožňuje uchovanie vzácnych a ohrozených rastlín. Podieľa sa na praktickej výučbe (terénne cvičenia poslucháčov Prírodovedeckej fakulty UK).

Webstránka pracoviska: http://botanicka.gaya.sk/