Vysunuté pracoviská (Blatnica, Stupava)

Blatnica

Fytogenofondová plocha v Blatnici o rozlohe cca 8 ha, je zameraná na výskum ekológie o hrozených druhov rastlín a rastlinných spoločenstiev v prírodných ekosystémoch vápencových pohorí Západných Karpát.

Súčasťou grantového výskumu je i budovanie experimentálnej záhrady nového typu - expozície horskej vápencovej flóry v prírodnej scenérii Blatnickej doliny.

Vlastná webstránka pracoviska: http://botanicka.gaya.sk/

Stupava

Stupavské pracovisko na ploche 20 ha bolo zamerané na výskum a šľachtenie nových hybridov marhúľ a broskýň. Sedem z novovyšľachtených hybridov úspešne prešlo štátnymi odrodovými skúškami. Po ukončení výskumnej úlohy prešli ostatné hybridy do udržiavacieho šľachtenia do výskumnej stanice Veselé pri Piešťanoch.

V súčasnosti sa na pracovisku sledujú ohrozené druhy nížin a pahorkatín. Najpôsobivejšia časť je dendrologická zbierka, zahŕňajúca 238 druhov.