Botanická záhrada UK

Aktivity na rok 2017

  • Výstava skalničiek od 21.4. – 23.4.2017 organizovaná Klubom skalničkárov pri Botanickej záhrade UK spojená s predajom rastlinného materiálu.
  • Pracovný seminár „Dendrológia“ organizovaný v  spolupráci s ISA Slovensko dňa 25.5.2017.
  • Letné koncerty v Botanickej záhrade organizované v spolupráci s BKIS a Miestnym úradom Karlova Ves v rámci podujatí bratislavského leta – 9. júl, 6.august, 3. September.
  • Výstava Plody jesene – september.