Botanická záhrada UK

Aktivity na rok 2018

  • Výstava skalničiek od 20.4. – 22.4.2018 organizovaná Klubom skalničkárov pri Botanickej záhrade UK spojená s predajom rastlinného materiálu.
  • Letné koncerty v Botanickej záhrade organizované v spolupráci s BKIS a Miestnym úradom  Karlova Ves v rámci podujatí bratislavského leta – 8. júl, 5. august, 2. September.
  • Výstava Plody jesene – september.