Botanická záhrada UK

Vážení návštevníci,

po nútenej prestávke spôsobenej pandémiou koronavírusu bude Botanická záhrada UK Bratislava opäť sprístupnená pre verejnosť.

 

Botanickú záhradu otvoríme 6. 6. 2020

Pokyny pre návštevníkov

BZ UK bude v prevádzke v obmedzenom režime a za dodržiavania prísnych hygienických podmienok 

  • Vstup do areálu je zakázaný v prípade akýchkoľvek príznakov respiračných chorôb (kýchanie, kašľanie, výtok z nosa, zvýšená teplota)
  • Pred zakúpením vstupenky si prosím dezinfikujte ruky
  • Pri stretnutí s inými návštevníkmi je nutné dodržiavať odstup minimálne dva metre
  • Vstúp do areálu je možný len s rúškom, alebo iným vhodným prekrytím dýchacích ciest. Rúško je možné zložiť v odľahlejších častiach záhrady, a to  v prípade, ak nie je v dosahu minimálne 20 metrov iný návštevník z inej skupiny alebo zamestnanec botanickej záhrady
  • Do budovy je vstup zákázaný

Aktuálne bude sprístupnený len vonkajší areál. V prípade uvoľnenia 4. etapy budú sprístupnené aj skleníky. 

  • Botanickú záhradu je možné až do odvolania navštíviť len individuálne, nie formou organizovaných zájazdov
  • Neposkytujeme sprievodcovské služby
  • Prosíme dodržiavať aj všetky ostatné platné pravidlá pre návštevníkov
  • Pri nedodržiavaní pravidiel môžete byť vykázaní z areálu botanickej záhrady bez náhrady vstupného 

Ďakujeme Vám za pochopenie a tešíme sa na Vašu návštevu!

Aktivity na rok 2020

Zahájenie Kultúrneho leta 20. 6. 2020

V spolupráci s MÚ Karolova Ves a BKIS

Letné koncerty v BZ - júl, august

V spolupráci s MÚ Karolova Ves a BKIS

Výstava Plody jesene - september 2020

Sadenie troch stromov Sakura

Sadenie troch stromov Sakura darovaných veľvyslanectvom Japonska v rámci kampane „Rozkvitnuté Slovensko“ pri príležitosti 100. výročia vzťahov medzi Slovenskou republikou a Japonskom.

Jarné foto z Botanickej záhrady s dielom Martina Augustína v pozadí