OA publikovanie bez APC - transformačné zmluvy

Otvorený prístup - TA - Springer Nature, IEEE

Slovensko má prostredníctvom Centra vedecko-technických informácií SR uzatvorené prvé transformačné zmluvy (Transformative Agreement, TA) pre podporu vedeckého publikovania v otvorenom prístupe (Open Access, OA) - konkrétne s vydavateľstvami Springer Nature a IEEE.

Zmluva so Springer Nature je uzatvorená na obdobie 4 rokov (2023-2026) a pre autorov zo slovenských vysokých škôl a SAV umožňuje publikovanie cca 1.000 článkov najmä v hybridných časopisoch tohto vydavateľstva bez platenia APC poplatku. Zoznam časopisov - pozri xlsx.

V rámci OA časopisov IEEE môžu publikovať autori zo 6 VŠ (UK BA, STU BA, TU KE, ŽU, UPJŠ, EU BA). Na obdobie 4 rokov (2023-2026) je zabezpečených cca 100 poplatkov APC.

Vedecké články na OA publikovanie v rámci týchto transformačných zmlúv môžu zaslať len korešpondenční autori, ktorí uvedú ako afiliáciu Univerzitu Komenského v Bratislave. Pri zaslaní článku sa odporúča uviesť ako kontakt univerzitnú e-mailovú adresu a akciu vykonať z univerzitnej siete - môže to napomôcť overovaciemu procesu u vydavateľa.

Podrobnejšie informácie pozri webové stránky CVTI SR.
 

Publikačný proces OA v rámci transformačných zmlúv

Publikačný proces transformačné zmluvy v rámci open access
[Kliknutím na obrázok - možnosť ho zväčšiť.]