Kontakty

Akademická knižnica

Šafárikovo nám. 6
814 99 Bratislava 

Tel.:    +421-2-9010 9447, +421-2-9010 9937, +421-911-42 33 44
e-mail: kniznicavili.uniba.sk

Facebook Akademickej knižnice UK

PhDr. Daniela Gondová

Akademická knižnica UK
riaditeľ
+421 2 9010 9447
59244447 (VOIP 11447)

Mgr. Lenka Duchoňová PhD.

Akademická knižnica UK
odborný zamestnanec
02/901 32 103

Bc. Ľubica Ďurneková

Akademická knižnica UK
odborný zamestnanec

Mgr. Jana Ilavská

Akademická knižnica UK
odborný zamestnanec
+421 2 9010 9937
02/592 44 447
02/901 09 937

RNDr. Iveta Kundraciková

Akademická knižnica UK
odborný zamestnanec
+421 2 9010 9937
FMFI F2-172

PhDr. Eva Petrovičová

Akademická knižnica UK
odborný zamestnanec