Kontakty

Akademická knižnica

Šafárikovo nám. 6
814 99 Bratislava 

Tel.:    +421-2-9010 9447, +421-2-9010 9937, +421-911-42 33 44
e-mail: kniznicavili.uniba.sk

Facebook Akademickej knižnice UK

Mgr. Lenka Duchoňová

odborný zamestnanec

David Herceg

odborný zamestnanec

PhDr. Eva Petrovičová

odborný zamestnanec