Kontakty

Akademická knižnica

Šafárikovo nám. 6
814 99 Bratislava 

Tel.:    +421-2-901 09 447, +421-2-901 09 937, +421-911-42 33 44
e-mail: kniznicavili.uniba.sk

Facebook Akademickej knižnice UK

PhDr. Daniela Gondová

Rektorát UK, Akademická knižnica UK
riaditeľ
Telefón
02/901 09 447
Publikačná činnosť

Mgr. Lenka Duchoňová, PhD.

Rektorát UK, Akademická knižnica UK
odborný zamestnanec
Publikačná činnosť

Mgr. Jana Ilavská

Rektorát UK, Akademická knižnica UK
systémový administrátor, systémový knihovník
Telefón
02/592 44 447
Publikačná činnosť

RNDr. Iveta Kundraciková

Rektorát UK, Akademická knižnica UK
odborný zamestnanec
Telefón
59244937 (VOIP 11937)
Miestnosť
FMFI F2-172