Kontakty

Akademická knižnica

Šafárikovo nám. 6
814 99 Bratislava 

Tel.:     +421-2-9010 9937, +421-911-42 33 44
e-mail: kniznicavili.uniba.sk

Facebook Akademickej knižnice UK

Mgr. Jana Ilavská

Akademická knižnica UK,
poverená riadením, systémová administrátorka/knihovníčka
+421 2 9010 9937
FMFI F2-193

Mgr. Lenka Duchoňová

Akademická knižnica UK,
spracovanie publikačnej a umeleckej činnosti
+421 2 9013 2103
RUK N310

Mgr. Veronika Gyalogová

Akademická knižnica UK,
odborný zamestnanec
+421 2 9010 9937
FMFI F2-193

RNDr. Iveta Kundraciková

Akademická knižnica UK,
odborný zamestnanec
+421 2 9010 9937
FMFI F2-172

PhDr. Eva Petrovičová

Akademická knižnica UK,
odborný zamestnanec
[1]