Kontakty

Akademická knižnica

Šafárikovo nám. 6
814 99 Bratislava 

Tel.:    +421-2-9010 9447, +421-2-9010 9937, +421-911-42 33 44
e-mail: kniznicavili.uniba.sk

Facebook Akademickej knižnice UK

Mgr. Lenka Duchoňová PhD.

Akademická knižnica UK
odborný zamestnanec

Mgr. Jana Ilavská

Akademická knižnica UK
systémový administrátor, systémový knihovník
+421 2 9010 9937

RNDr. Iveta Kundraciková

Akademická knižnica UK
odborný zamestnanec
+421 2 9010 9937
FMFI F2-172

PhDr. Eva Petrovičová

Akademická knižnica UK
odborný zamestnanec