Kontakty

Akademická knižnica

Šafárikovo nám. 6
814 99 Bratislava 

Tel.:     +421-2-9010 9937, +421-911-42 33 44
e-mail: kniznicavili.uniba.sk

Facebook Akademickej knižnice UK

Mgr. Lenka Duchoňová, PhD.

Akademická knižnica UK,
odborný zamestnanec AK UK

RNDr. Iveta Kundraciková

Akademická knižnica UK,
odborný zamestnanec AK UK
+421 2 9010 9937
02/602 95
90109937
F2 - 172
FMFI F2-172

Mgr. Michaela Melicherová, PhD.

Akademická knižnica UK,
odborný zamestnanec AK UK

Bc. Katarína Szöllösová

Akademická knižnica UK,
odborný zamestnanec AK UK
+421 2 9010 9937
+421 2 9026 8359
FMFI F2-193
VP-359
[1]