Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK

Kódy pracovísk Rímskokatolíckej CMB fakulty UK

Rímskokatolícka bohoslovecká fakulta UK UKORK*
Knižnica RKCMBF UK UKORKKN
Katedra biblických vied UKORKBV
Katedra cirkevných dejín UKORKCD
Katedra dogmatickej teológie UKORKDT
Katedra filozofie UKORKFI
Katedra kánonického práva UKORKKP
Katedra katechiky a pedagogiky UKORKKT
Katedra liturgiky UKORKLI
Katedra morálnej teológie UKORKMT
Katedra pastorálnej teológie UKORKPT