Právnická fakulta UK

Kódy pracovísk Právnickej fakulty UK

Právnická fakulta UK UKOPA*
Ústredná knižnica PaFUK UKOPAKN
Študovňa monografií UKOPAKN-Studovna
Študovňa časopisov UKOPACAS
Európske dokumentačné stredisko UKOPAEDC
Sklad časopisov UKOPASKC
Dekanát UKOPADK
Ekonomické oddelenie UKOPAEO
Katedra finančného práva UKOPAFP
Katedra medzinárodného práva a medzinárodných vzťahov UKOPAMP
Katedra občianskeho práva UKOPAOP
Katedra obchodného práva hospodárskeho práva UKOPAHP
Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia UKOPAPR
Ústav práva informačných technológií a práva duševného vlastníctva UKOPAPI
Katedra právnych dejín a právnej komparatistiky UKOPADS
Katedra rímskeho práva, kánonického a cirkevného práva UKOPARP
Katedra správneho a environmentálneho práva UKOPASP
Katedra ústavného práva UKOPAST
Katedra teórie práva a filozofie práva UKOPATS
Katedra trestného práva, kriminológie a kriminalistiky UKOPATP
Ústav cudzojazyčnej právnej komunikácie UKOPAPK
Ústav ekonomických vied UKOPAEV
Ústav európskeho práva UKOPAEP
Ústav klinického právneho vzdelávania UKOPAKT
Ústav telesnej kultúry UKOPATV