Právnická fakulta UK

Kódy pracovísk Právnickej fakulty UK

Právnická fakulta UK UKOPA*
Ústredná knižnica PaFUK UKOPAKN
Študovňa monografií UKOPAKN-Studovna
Študovňa časopisov UKOPACAS
Európske dokumentačné stredisko UKOPAEDC
Sklad časopisov UKOPASKC
Dekanát UKOPADK
Ekonomické oddelenie UKOPAEO
Katedra ekonomických vied UKOPAEV
Katedra medzinárodného práva a európskeho práva UKOPAMP
Katedra občianskeho práva UKOPAOP
Katedra obchodného, finančného a hospodárskeho práva UKOPAHP
Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia UKOPAPR
Katedra právnej informatiky a počítačového práva UKOPAPI
Katedra právnej komunikácie UKOPAKJ
Katedra právnych dejín UKOPADS
Katedra rímskeho práva UKOPARP
Katedra správneho a enviromentálneho práva UKOPASP
Katedra ústavného práva UKOPAST
Katedra telesnej kultúry UKOPATV
Katedra teórie práva a sociálnych vied UKOPATS
Katedra trestného práva, kriminalistiky a kriminológie UKOPATP
Ústav medzinárodných vzťahov a aproximácie práva UKOPAMV