Fakulta telesnej výchovy a športu UK

Kódy pracovísk Fakulty telesnej výchovy a športu UK

Fakulta telesnej výchovy a športu UK UKOTV*
Knižnica FTVŠ UK UKOTVKN
Knižnica FTVŠ UK - študovňa UKOTVST
Dekanát UKOTVDK
Diagnostické centrum prof. Hamara UKOTVDKCH
Katedra atletiky a kondičnej prípravy UKOTVKLA
Katedra gymnastiky, tancov, fitnes a úpolov UKOTVKGF
Katedra športových hier UKOTVKSH
Katedra biologických a lekárskych vied UKOTVKKA
Katedra športov v prírode a plávania UKOTVKPP
Katedra edukačných a humanitných vied o športe UKOTVKEH