Fakulta telesnej výchovy a športu UK

Kódy pracovísk Fakulty telesnej výchovy a športu UK

Fakulta telesnej výchovy a športu UK UKOTV*
Knižnica FTVŠ UK UKOTVKN
Knižnica FTVŠ UK - študovňa UKOTVST
Dekanát UKOTVDK
Diagnostické centrum prof. Hamara UKOTVDKCH
Katedra atletiky UKOTVKLA
Katedra gymnastiky UKOTVKGF
Katedra športových hier UKOTVKSH
Katedra športovej kinantropológie UKOTVKKA
Katedra športov v prírode a plávania UKOTVKPP
Katedra športovej edukológie a športovej humanistiky UKOTVKEH