Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK

Kódy pracovísk Fakulty sociálnych a ekonomických vied UK

Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK UKOFS*
Dekanát UKOFSDK
Ústav aplikovanej psychológie UKOFSAP
Ústav európskych štúdií a medzinárodných vzťahov UKOFSES
Ústav sociálnej antropológie UKOFSKS
Ústav verejnej politiky a ekonómie UKOFSVP
Ústav verejnej politiky a ekonómie - oddelenie ekonómie UKOFSAE
Ústav mediamatiky UKOFSME
Výskumné centrum pre ľudské práva UKOFSKUN