Fakulta managementu UK

Kódy pracovísk Fakulty managementu UK

Fakulta managementu UK UKOMA*
Fakultná knižnica UKOMAKN
Študovňa knižnice UKOMAST
Dekanát UKOMAD
Katedra ekonómie a financií UKOMAKFE
Katedra informačných systémov UKOMAKIS
Katedra stratégie a podnikania UKOMAKSP
Katedra manažmentu UKOMAKMN
Katedra marketingu UKOMAKMR
MBA program pre vrcholový manažment UKOMAMBA