nemecký jazyk

Časopisy

 

ODBORNÉ PORTÁLY: Jazykoveda

 

Literatúra

 

História a reálie

 

Encyklopédie, slovníky, príručky

 

Informačné brány k odborným zdrojom

 

Inštitúcie a univerzity