Oxford Research Encyclopedias

Encyklopédie obsahujú recenzované články z humanitných, spoločenskovedných a prírodovedných odborov, v rámci ktorých poskytujú prehľad o ťažiskových témach a trendoch. 

Encyklopédie ponúkajú informácie pre akademický výskum na všetkých úrovniach, od základných po špecializované témy. Online referenčné zdroje sú priebežne aktualizované.

Skúšobný prístup potrvá do 30. septembra 2017.

 

African History

American History

Asian History

Business and Management

Climate Science

Communication

Criminology and Criminal Justice

Economics

Education

Enviromental Science

Global Public Health

Latin American History

Linguistics

Literature

Natural Hazard Science

Neuroscience

Planetary Science

Politics

Psychology

Religion