Návody

V prípade akýchkoľvek ťažkostí s prístupom k tlačeným alebo elektronickým dokumentom môžu používatelia kontaktovať knižnicu na kniznicavili.uniba.sk alebo si rezervovať termín na konzultáciu cez MS Teams.

 

Tlačené dokumenty si objednáva prihlásený používateľ zaslaním žiadanky zo svojho konta cez Súborný online katalóg, ktorý obsahuje návod - Pomoc. Žiadanka platí 5 dní. 

Prihlásenie sa do katalógu a zmena hesla

Vyhľadávanie dokumentov (kníh a časopisov) v online katalógu

Zaslanie žiadanky na tlačený dokument

Predĺženie výpožičnej lehoty tlačených dokumentov

 

Elektronické dokumenty

Ako zadať vyhľadávanie v databáze EIZ

Citačný manažér Zotero

Vyhľadávanie citácií v databáze Web of Science

Vyhľadávanie citácií v databáze Scopus

 

Úpravy pdf dokumentov

Zmena jpg alebo png súboru na pdf súbor