Dočasne sprístupnené informačné zdroje

... priebežne aktualizované skúšobné prístupy k e-zdrojom

BOOKPORT - viac ako 5.600 úplných textov e-kníh z rôznych oblastí z vydavateľstiev ako GRADA, Portál, Munipress, Karolinum a iné. Prístup do: 22. 12. 2020

  • potrebná prvotná registrácia z IP adresy UK (fakulta alebo vzdialený prístup cez proxy); odporúča sa použiť univerzitný e-mail
  • následne je obsah prístupný odkiaľkoľvek po prihlásení sa do zaregistrovaného účtu
  • pre offline použitie kníh (e-pub formát) možno stiahnuť mobilnú aplikáciu zo stránky https://www.bookport.cz/aplikace
  • viac info - pozri návod (pdf)

The University of Chicago Press - sprístupnilo časopisy z oblasti spoločenských, humanitných a prírodných vied. Prístup do: 14. 12. 2020

Rockefeller University Press poskytol prístup k časopisom z oblasti medicíny. Prístup do: 15. 12. 2020

JoVE Core Chemistry - animované videolekcie na vyučovanie chémie v bakalárskych programoch. Prístup do: 31. 12. 2020

DynaMed - referenčný nástroj poskytujúci informácie vychádzajúce z medicíny založenej na dôkazoch ("evidence based medicine") pre podporu zdravotnej starostlivosti a diagnostikovania v lekárskej praxi v rôznych medicínskych odboroch. Zdroj je prístupný aj cez platformu EBSCO. Prístup do: 30. 11. 2020

EBSCO - Academic Search Ultimate - prístup ku kolekcii recenzovaných časopisov zo širokého spektra vedných disciplín z prírodných, spoločenských a humanitných vied. Prístup do: 30. 11. 2020