Dočasne sprístupnené informačné zdroje

... priebežne aktualizovaná kolekcia e-zdrojov pre samoštúdium počas "korona krízy"

Cambridge Core e-Books – prístup ku kolekcii viac ako 2000 e-kníh vydavateľstva Cambridge University Press. Kolekcia obsahuje HTML učebnice, Cambridge Histories, Cambridge Companions a Cambridge Elements. Prístupné do: 31. 5. 2020

eBooks Harvard Business Review Press – kolekcia e-kníh z oblasti ekonómie, manažmentu, financií, marketingu, strategického plánovania, obchodnej komunikácie, kariérneho rozvoja a pod. Skúšobný prístup je zabezpečený prostredníctvom platformy EBSCO (na medziobrazovke si overte, či je daná db vo výbere prehľadávaných databáz zaškrtnutím príslušnej položky). Prístupné do: 31. 5. 2020

DynaMed/DynaMed Plus – referenčný nástroj poskytujúci informácie vychádzajúce z medicíny založenej na dôkazoch ("evidence based medicine") pre podporu zdravotnej starostlivosti a diagnostikovania v lekárskej praxi v rôznych medicínskych odboroch (viac pozri tutoriál). Zdroj je prístupný aj cez platformu EBSCO. Prístupné do:  31. 5. 2020

Sage Research Methods – sprístupňuje prípadové štúdie, príručky a video manuály o výskumných postupoch pre rôzne vedné oblasti na rozvíjanie výskumných zručností pre mladých vedeckých pracovníkov. Prístupné do: 4. 6. 2020

IOPscience extra – prístup k vedeckým časopisom z oblasti fyziky, matematiky, medicíny a technológií. Zahŕňa aj prístup do knižnej edície Physics World Discovery. Prístupné do: 5. 6. 2020

ProQuest One Literature – úplné texty 1200 časopisov, 500 000 primárnych prameňov, 20 000 zdrojov literárnej kritiky, 20 000 kníh, 18 000 referenčných diel, 14 000 kvalifi­kačných prác, 1300 videí, 1000 audio nahrávok pre výskum a štúdium svetovej literatúry. Prístupné do: 30. 6. 2020

Theatre and Drama Premium – viac ako 13 500 textov divadelných hier, pôvodné návrhy, referenčné materiály, 300 audio nahrávok divadelných hier a 750 hodín video záznamov divadelných vystúpení, dokumentárnych filmov a školiacich materiálov pre výskum a štúdium divadelných umení a dramatického písania. Prístupné do: 30. 6. 2020

Anthropology Resource Library – prístup ku kolekciám prác svetových odborníkov z oblasti antropológie a etnografie, kolekcie etnografických textov, poznámok a výskumných materiálov zaujímavých pre antropológov, sociológov a kultúrnych historikov. Texty sú v angličtine, francúzštine a nemčine; retrospektíva siaha od 19. storočia po súčasnosť. Prístupné do: 30. 6. 2020

Music and Dance Online – obsahuje viac ako 11 miliónov hudobných audio nahrávok, 2500 hodín video záznamov baletných, operných predstavení a koncertov, 1,3 milióna strán notových zápisov, 500 000 strán textov časopisov, príručiek a archívnych materiálov popredných svetových producentov. Prístupné do: 30. 6. 2020

Periodicals Archive Online – sprístupňuje časopisy od r. 1802 do r. 2005 z oblasti umenia, humanitných a spoločenských vied. Prístupné do: 30. 6. 2020

Gale Reference Complete – rozsiahla kolekcia primárnych a sekundárnych zdrojov z rôznych oblastí (viac ako 28.000 časopisov; množstvo elektronických knižných edícií, vrátane encyklopédií a slovníkov; digitalizované historické zdroje od 13. po 21. storočie; viac než 1,5 milióna literárnych kritík, esejí a úplných textov literárnych diel. Prístupné do: 30. 6. 2020

Cairn.info – prístup k vedeckým časopisom vo francúzštine so zameraním na spoločenské vedy a geografiu. Cairn.info International Edition sprístupňuje rozhranie s článkami v angličtine. Prístupné do: 5. 7. 2020

Chinese Academic Journals – sprístupňuje 8000 vedeckých časopisov vydávaných v Číne od r. 1915 po súčasnosť. Texty a rozhranie sú v čínštine s možnosťou mechanického prekladu cez Google Translator do jazyka podľa vášho výberu. Academic Focus – obsahuje vedecké časopisy a zborníky z konferencií v angličtine vydávané v Číne. Prístupné do: 6. 7. 2020