Evidencia umeleckej činnosti

Evidenciu umeleckej činnosti na základe vyhlášky 397/2020 vykonáva akademická knižnica.
Umelecké výstupy pedagogických zamestnancov a doktorandov UK registruje Akademická knižnica UK.
Pri registrácii umeleckých výstupov do Centrálneho registra umeleckej činnosti (CREUČ)
sa spracovatelia riadia metodikou a pravidlami evidencie pre aktuálne vykazovacie obdobie. 

Vykazovacie obdobie 2022: 1. 2. 2022 - 31. 1. 2023

CREUČ 2 (od roku 2022)

CREUČ 1 (do roku 2021)

Dokumenty, metodiky a pravidlá evidencie CREUČ - 2022

Zber podkladov na evidovanie umeleckých výstupov

Kontakt:  creucvili.uniba.sk

Začiatok evidencie v systéme CREUČ 2: 15.6.2022.
V súčasnosti ešte nie je uvedená do prevádzky funkcia "Výstupy z CREUČ 2".

Odstávka systému CREUČ
[14. 11. 2022]
V dňoch 23. - 26. 11. 2022 bude prebiehať plánovaná odstávka systémov CREPČ a CREUČ. V uvedenom termíne nebudú systémy dostupné.