Evidencia umeleckej činnosti

Evidenciu umeleckej činnosti na základe vyhlášky 397/2020 vykonáva akademická knižnica.
Umelecké výstupy pedagogických zamestnancov a doktorandov UK registruje Akademická knižnica UK.
Pri registrácii umeleckých výstupov do Centrálneho registra umeleckej činnosti (CREUČ)
sa spracovatelia riadia metodikou a pravidlami evidencie pre aktuálne vykazovacie obdobie. 

Aktuality

Vykazovacie obdobie 2024 pre evidenciu výstupov umeleckej činnosti v systéme CREUČ začalo 1. februára 2024.

Zber podkladov na zaregistrovanie záznamov prebieha prostredníctvom formulárov "Zber podkladov" na tejto stránke a úložiskom pre podklady je aplikácia OneDrive. Autor umeleckého výstupu vyplní formulár, do ktorého nakopíruje prepojenie k podkladom v úložisku.