Zamestnanci a doktorandi

Ing. Magdaléna Mydliarová

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta UK, Úsek prodekana pre org.konferencií ď.odb, Oddelenie spolupráce a ďalšieho vzdelávania

Administrative Clerk

+421 2 9012 9190
224A SB