Zamestnanci a doktorandi

JUDr. Vladimír Minčič, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta UK, Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia

Odborný asistent/Assistant professor

+421 2 9012 9566
02/90129566
622 NB
KH aj Online cez MS Teams
Utorok10:45 – 12:10