Zamestnanci a doktorandi

Mgr. Valéria Terézia Dančiaková, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta UK, Katedra rímskeho práva, kánonického a cirkevného práva

odborný asistent vysokej školy

107 SB
Konzultáciu prosím dohodnúť aj vopred mailom.
Utorok12:15 – 12:45
Utorok09:00 – 10:30

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta UK

4.dRIMPx19