Zamestnanci a doktorandi

RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta managementu UK, Katedra informačných systémov

odborný asistent vysokej školy, univerzi

+421 2 9021 2041

Univerzita Komenského v Bratislave, Rektorát UK, Úsek prorektora pre vzdelávanie a sociálne veci

prorektor

+421 2 9010 9333
0905 455 185