Zamestnanci a doktorandi

prof. RNDr. Anton Horváth, CSc.

Univerzita Komenského v Bratislave, Rektorát UK

-

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Chemická sekcia, Katedra biochémie

profesor

+421 2 9014 9546
CH1-212