Zamestnanci

doc. MUDr. Ing. Peter Celec, DrSc.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Biologická sekcia, Katedra molekulárnej biológie

vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane

B2-212

Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta, Ústav patologickej fyziológie

docent vysokej školy, univerzity

+421 2 9011 9296

Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta, Ústav molekulárnej biomedicíny

vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane