Zamestnanci a doktorandi

prof. Mgr. Ľubomír Batka, Dr. theol.

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta UK, Katedra teórie práva a sociálnych vied

associate professor

+421 2 9012 2031
0911 992 715
2031
NB 609

Univerzita Komenského v Bratislave, Rektorát UK

Dohoda