Zamestnanci a doktorandi

prof. Mgr. Ľubomír Batka, Dr. theol.

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta UK, Katedra teórie práva a sociálnych vied

profesor

+421 2 9012 2031
0911 992 715
2031
NB 609
ZS 2019/2020 Pondelok 14.00 - 15.00 alebo podľa dohody