Zamestnanci a doktorandi

Mgr. Silvia Žarnovičanová

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Biologická sekcia, Katedra molekulárnej biológie
2.dMLB_UMB

Mgr. Lucia Žatková

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta
6.dTES_UVoZ

Mgr. Sandra Žatková, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta UK, Katedra medzinárodného práva a medzinárodných vzťahov
odborný asistent vysokej školy, univerzi
304 SB
Odborné zameranie: Medzinárodné právo verejné Medzinárodné právo ľudských práv -právo na súkromie a súvisiace práva v kontexte technológií (AI, Big Data) -právo na slobodu prejavu (hate-speech, internet, sociálne siete, zodpovednosť internetových poskytovateľov služieb), -práva menšín Mootcourts (simulované súdne spory)
Streda09:00 – 11:00

Ing. Peter Žatkuliak

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika pneumológie a ftizeológie
Zamestnanec

doc. RNDr. Tibor Ženiš, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK, Katedra jadrovej fyziky a biofyziky, Oddelenie subjadrovej fyziky
docent vysokej školy, univerzity
02/602 95 455
F1 - 373

prof. PhDr. Peter Žeňuch, DrSc.

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta UK, Katedra slovenského jazyka a lit.
profesor vysokoškolský, univerzitný
+421 2 9015 9162

MUDr. Ivana Žiačiková

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika pneumológie a ftizeológie
Zamestnanec

Mgr. Dávid Žiak, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Biologická sekcia, Katedra zoológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9014 2059
B1-413

MUDr. Peter Žiak, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Očná klinika
odborný asistent vysokej školy, univerzi
043/4203 248
41720
41759
Prvá Predchádzajúca ... 698 699 [700] 701 702 ... Nasledujúca Posledná