Zamestnanci a doktorandi

doc. RNDr. Miroslav Zahoran, CSc.

Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK, Katedra experimentálnej fyziky, Oddelenie fyziky plazmy
docent vysokej školy, univerzity
02/602 95 468, 250, 245
F2 - 242

doc. RNDr. Anna Zahoranová, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK, Katedra experimentálnej fyziky, Oddelenie fyziky plazmy
docent vysokej školy, univerzity
02/602 95 529, 617
F2 - 40

doc. PaedDr. Ján Záhorec, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta UK, Ústav pedagog. a psycholog. štúdií, Katedra didakt. matem. a prírod. pred.
docent
+421 2 9015 9305
Šoltésovej 4, kancelária Š-403
Konzultačné hodiny: pondelok: 15.00–16.30 h. prezenčne/online utorok: 08.30–10.00 h. prezenčne/online (konzultácie je potrebné dohodnúť vopred mailom), (miestnosť Š-403, mail: zahorec@fedu.uniba.sk)

MUDr. Peter Záhorec, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta, Klinika popálenín a rekonštrukčnej chir.
odborný asistent

MUDr. Peter Zahorjan

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK
7.dCH/x

Eva Záhorská

Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta, Tajomník fakulty, Oddelenie prevádzky a správy majetku
pomocník a upratovač v kancelárii

doc. RNDr. Eva Záhorská, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Biologická sekcia, Katedra ekológie
docent
+421 2 9014 2139
B2-400

Mgr. Monika Záhorszká, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Chemická sekcia, Katedra biochémie
výskumný pracovník
+421 2 9014 2029
Prvá Predchádzajúca ... 671 672 [673] 674 675 ... Nasledujúca Posledná