Zamestnanci a doktorandi

MUDr. Osama Al - Khaldi

Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta, Anatomický ústav
asistent

MUDr. Abdulla Al Hakim

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK
3.dCH/x

Mgr. Art. Richard Albrecht

Univerzita Komenského v Bratislave, Rektorát UK, Úsek pre študentské domovy, Oddelenie vrátnej služby ŠD
vrátnik

MUDr. Martin Alföldi, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta, II. gynekologicko-pôrodnícka klinika
odborný asistent

Mgr. Kristína Alföldiová

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Biologická sekcia, Katedra molekulárnej biológie
2.dBTL

M.Sc. Nissrin Alharzali, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Chemická sekcia, Katedra fyzikálnej a teoretickej chémie
výskumný pracovník postdoktorand

Mgr. Nikoleta Alchus Laiferová, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Biologická sekcia, Katedra molekulárnej biológie
výskumný pracovník

Mag. pharm. Sulafa Elnwrani Fakhreldin Ali

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Biologická sekcia, Katedra molekulárnej biológie
3.dBTL

Erika Állová

Univerzita Komenského v Bratislave, Fakuta sociálnych a ekonomických vied UK, Dekanát-útvary riadené tajomn. fakulty, Oddelenie prevádzky
upratovačka

MUDr. Jozef Almási, PhD., MPH

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Ortopedická klinika
výskumný pracovník
Prvá Predchádzajúca ... 3 4 [5] 6 7 ... Nasledujúca Posledná