Zamestnanci

Renáta Ághová

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta UK, Úsek prodekana pre vzdelávaciu činn., Študijné oddelenie, Referát denného štúdia
referent v administratíve, i. n.
+421 2 9015 9441

MSc. Kishan Aherwar

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Geologická sekcia, Katedra geológie a paleontológie
2.dSDM

Faizan Ahmad

Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK, Katedra experimentálnej fyziky
1.dFKA_FU

Sajjad Ahmad, M.A.

Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta UK
1.dRE/x

Mgr. Boshra Khalifa Mohamed Ahmed

Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta managementu UK
3.dMANaj/x

Mgr. Shreein Ahmed Abdelmohimen Elmetwaly Ahmed

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Biologická sekcia, Katedra mikrobiológie a virológie
1.dMIB_BMC-19

MUDr. Monika Achbergerová

Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta, Klinika detskej hematológie a onkológie
asistent vysokej školy, univerzity

Mgr. Adam Achs

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Biologická sekcia, Katedra molekulárnej biológie
2.dMLB_BMC

Mária Achsová

Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK, Správa budov
vrátnik
02/602 95 662, 238
M,F -
Prvá Predchádzajúca ... 2 3 [4] 5 6 ... Nasledujúca Posledná