Zamestnanci a doktorandi

Iyad Ahmad

Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta managementu UK
1.dMN/x

Sajjad Ahmad, M.A.

Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta UK
5.dKNS/x

Mgr. Boshra Khalifa Mohamed Ahmed

Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta managementu UK, Katedra informačných systémov
4.dMANaj/x

MUDr. Monika Achbergerová

Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta, Klinika detskej hematológie a onkológie
asistent vysokej školy, univerzity

Mgr. Adam Achs

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Biologická sekcia, Katedra molekulárnej biológie
3.dMLB_BMC

Mária Achsová

Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK, Správa budov
vrátnik
02/602 95 662, 238
M,F -

M.A. Damon Ajiri, LLb, LLM, SJD

Univerzita Komenského v Bratislave, Fakuta sociálnych a ekonomických vied UK
2.dESP4x/en

MUDr. Osama Al - Khaldi

Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta, Anatomický ústav
asistent vysokej školy, univerzity

MUDr. Abdulla Al Hakim

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK
3.dCH/x
Prvá Predchádzajúca ... 2 3 [4] 5 6 ... Nasledujúca Posledná