Letné školy Utrecht Network

Letné školy združenia Utrecht Network

V rámci týchto aktivít sa študenti UK môžu za zvýhodnených podmienok zúčastniť letných škôl.

Utrecht University Summer School - 2 miesta zadarmo pre vybrané kurzy!

UK ponúka 2 študentom bezplatnú účasť na letnej škole partnerskej Utrecht University, Holandsko. Školné študenti neplatia, no sami si hradia ubytovanie (cca 350 Eur/11 dní). Všetky kurzy sú v anglickom jazyku.

Webstránka letnej školy: www.utrechtsummerschool.nl

European Cultures and Identities (period: 4 July – 15 July 2016)

European Politics (Period: 4 July – 15 July 2016)

Dutch Culture: History and Art (period: 18 July – 29 July 2016)

The 20th century: Europe in three wars (period: 1-12 August 2016)

The Making of Europe: from Middle Ages to Modernity (period: 4-7 July and 18-29 July 2016)

Dutch Culture: Society and Current Issues (period: 1 August – 12 August 2016)

Holocaust and Genocide in Modern Europe (period: 1 August – 12 August 2016)

Záujemcovia o účasť na letnej škole nech sa prihlásia e-mailom na michal.dzurik@rec.uniba.sk.

V e-maili musí byť uvedené:

- meno študenta

- dátum narodenia

- preferovaný kurz

 K e-mailu je potrebné pripojiť:

- motivačný list v angličtine

- odporúčanie školiteľa alebo vedúceho katedry v slovenčine

- výpis známok v slovenčine.

 

Dokedy sa treba prihlásiť do univerzitného výberového konania:  22. apríl 2016