Magisterské štipendium na Univerzite Innsbruck

Výzva na predkladanie prihlášok na magisterské štipendium na Univerzite Innsbruck pre 2019 na základe bilaterálnej zmluvy medzi našimi univerzitami je otvorená.

Deadline pre podávanie prihlášok bude 14. 1. 2019.

1 magisterské štipendium na 1 semester (4 mesiace)

 - pre všetky ponúkané programy

- 600,- Eur/mesiac

- minimálny počet získaných kreditov za dotovaný mesiac: 3 ECTS

Prihláška magisterské štipendium Uni Innsbruck
Formulár prihlášky je potrebné najprv uložiť do PC. Následne vyplniť údaje. Uložiť.

Prihlášky do výberu budú zaradené len obsahovo a formálne riadne vyplnené (priamo v dokumente Word), mailom aj klasickou poštou, zaslané na OMV RUK, Mgr. Ivane Dzurikovej: ivana.dzurikova@rec.uniba.sk  

Mgr. Ivana Dzúriková, OMV RUK, Šafárikovo nám. 6, P.O.BOX 440, 814 99 Bratislava, tel: 02/592 44 234

O definitívnom výbere uchádzačov rozhodne Univerzita Innsbruck.

*Poznámka: Výzva neplatí pre lekárske fakulty UK nakoľko Univerzita Innsbruck ako aj ostatné rakúske univerzity nemajú lekárske fakulty nakoľko tieto tvoria samostatné vzdelávacie inštitúcie.