Doktorandské štipendium na Univerzite Innsbruck: 1 Semester

VÝZVA !!! 1 SEMESTER na UNI INNSBRUCK - pre DOKTORANDOV - akad. rok 2020/21


Výzva na predkladanie prihlášok na doktorandské štipendium na Univerzite Innsbruck pre akademický rok 2019/2020 na základe bilaterálnej zmluvy medzi našimi univerzitami je otvorená

Deadline pre podávanie prihlášok je 10.1.2020

1 doktorandské štipendium na 1 semester (4 mesiace)

- pre všetky ponúkané programy

- 900,- Eur/mesiac

Prihláška doktorandské štipendium Uni Innsbruck

Formulár prihlášky je potrebné najprv uložiť do PC. Následne vyplniť údaje. Uložiť.

<output>ormulár prihlášky je potrebné najprv uložiť do PC. Následne vyplniť údaje. Uložiť.</output>

<output>ormulár prihlášky je potrebné najprv uložiť do PC. Následne vyplniť údaje. Uložiť.</output>

Súčasti prihlášky na doktorandské štipendium Uni Innsbruck

Prihlášky do výberu budú zaradené len obsahovo a formálne riadne vyplnené elektronicky (dokument konvertovaný do PDF s možnosťou vyhľadávania)mailom zaslané ivana.dzurikova@rec.uniba.sk  a klasickou poštou s originálmi podpisov na: Mgr. Ivana Dzúriková, OMV RUK, Šafárikovo nám. 6, P.O.BOX 440, 814 99 Bratislava.

O definitívnom výbere uchádzačov rozhodne Univerzita Innsbruck.

*Poznámka: Výzva neplatí pre lekárske fakulty UK nakoľko Univerzita Innsbruck ako aj ostatné rakúske univerzity nemajú lekárske fakulty nakoľko tieto tvoria samostatné vzdelávacie inštitúcie.