Program Erasmus Mundus

SAAIC - Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu

Národná štruktúra programu Erasmus Mundus na Slovensku je konzultačným a poradenským centrom pri príprave a realizácii projektov s účasťou SR a informačným centrom pre záujemcov o štipendiá Erasmus Mundus.

Kontaktnou osobou je Mgr. Katarína Šmálová.

Národná štruktúra programu Erasmus Mundus
Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu
Svoradova 1
811 03 Bratislava
Tel.: + 421 2 209 222 61
E-mail: mundus@saaic.sk