Univerzita Innsbruck: 2 mesačná hosťujúca profesúra

VÝZVA na akad rok 2021/22 OTVORENÁ!

Na základe bilaterálnej univerzitnej zmluvy o spolupráci medzi UK a Univerzitou Innsbruck je možnosť uchádzať sa o
2-mesačné miesto hosťujúceho profesora na Univerzite v Innsbrucku na akad. rok 2021/2022.
Ponuka platí pre profesorov / docentov, ktorí majú záujem vycestovať na 2 mesiace, do Innsbrucku. (Prednostne tých, ktorí už majú kontakt s kolegami na Univerzite Innsbruck) Je moznost oslovit a spolupracovat s kolegami zo vsetkych 16 fakult a 6 institutov UI.

Výzva na podávanie žiadostí je otvorená do 20. 4. 2021

Počet nominácií za UK: 1

Jazyk: nemecký / anglický
Predpoklady uchádzača: viď. Pokyny pre uchádzača

Potrebné dokumenty:
1) Prihláška s prílohami (1+4): v nemeckom jazyku / v anglickom jazyku (podľa typu prac. jazyka)
podpísaná uchádzačom a vedúcim katedry na prísl. fakulte UK
2) Písomný súhlas dekana príslušnej fakulty UK s nomináciou (1)
3) Pokyny pre uchádzača: v nemeckom / v anglickom jazyku

Prihlášku so všetkými požadovanými dokumentami (6)a potrebnými podpismi je potrebné poslať emailom spolu s farebnými scanmi na ivana.dzurikovarec.uniba.sk  a súčasne klasickou poštou na Mgr. Ivana Dzúriková, OMV RUK, Šafárikovo nám.6, 814 99, Bratislava. Rovnako sa mozete v pripade nejasnosti informovat emailom.

*Poznámka:
Jedná sa o špecifický typ hosť. profesúry, čo treba zdôrazniť svojmu zahr. partnerovi, mimo bežneho financovania a výberového konania UI.
Výzva neplatí pre lekárske fakulty UK