Hosťujúca profesúra na Univerzite Innsbruck

na základe bilaterálnej univerzitnej zmluvy o spolupráci medzi UK a Univerzitou Innsbruck je možnosť získať

2-mesačné miesto hosťujúceho profesora na Univerzite v Innsbrucku pre rok 2019

Ponuka platí pre profesorov / docentov, ktorí majú záujem vycestovať na 2 mesiace, do Innsbrucku. (Prednostne tých, ktorí už majú kontakt s kolegami na Univerzite Innsbruck)

Výzva na podávanie žiadostí bude otvorená na základe výzvy Univerzity Innsbruck a to približne v mesiaci február 2019

Počet vybraných uchádzačov: 1

Jazyk: nemecký / anglický

Prihlášku  (formulár bude aktualizovaný) po jej vyplnení zaslať na OMV RUK na meno Mgr. Ivana Dzúriková (t.č. 592 44 234, ivana.dzurikovarec.uniba.sk).

*Poznámka: Výzva neplatí pre lekárske fakulty UK nakoľko Univerzita Innsbruck ako aj ostatné rakúske univerzity nemajú lekárske fakulty nakoľko tieto tvoria samostatné vzdelávacie inštitúcie.