Hosťujúca profesúra na Univerzite Innsbruck- výzva otvorená

na základe bilaterálnej univerzitnej zmluvy o spolupráci medzi UK a Univerzitou Innsbruck je možnosť získať

2-mesačné miesto hosťujúceho profesora na Univerzite v Innsbrucku pre akademický rok 2018/2019

Ponuka platí pre profesorov / docentov, ktorí majú záujem vycestovať na 2 mesiace, v období 1. 10. 2018 – 30. 6. 2019 do Innsbrucku. (Prednostne tých, ktorí už majú kontakt s kolegami na Univerzite Innsbruck)

Výzva na podávanie žiadostí je otvorená do 30. 11. 2017.

Počet vybraných uchádzačov: 1

Jazyk: nemecký / anglický

Prihlášku po jej vyplnení zaslať na OMV RUK na meno Mgr. Ivana Dzúriková (t.č. 592 44 234, ivana.dzurikovarec.uniba.sk).

*Poznámka: Výzva neplatí pre lekárske fakulty UK nakoľko Univerzita Innsbruck ako aj ostatné rakúske univerzity nemajú lekárske fakulty nakoľko tieto tvoria samostatné vzdelávacie inštitúcie.