Súťaž plagátov - VÝSLEDKY!!!

Erasmus súťaž plagátov

VÝSLEDKY SÚŤAŽE

Oddelenie medzinárodných vzťahov Univerzity Komenského si na základe výsledkov internetového hlasovania v súťaži plagátov na tému Erasmus+ na facebookovskej stránke UK dňa 17. apríla o 11:41 hod. dovoľuje zverejniť oficiálne výsledky:

Na 1. mieste sa umiestnil plagát súťažiaceho Romana Kortiša z Filozofickej fakulty UK s počtom 500 likes. Výherca zároveň získava finančnú odmenu 200 eur;

2. miesto obsadil plagát od študentky 2. ročníka Fakulty managementu Paulíny Uifalusi s počtom 356 likes. Súťažiaca si odnáša odmenu v čiastke 150 eur;

Ako 3. v poradí skončil plagát študentky 2. ročníka Filozofickej fakulty Lenky Pincovej, ktorý získal celkovo 345 likes. Účastníčke prináleží finančná odmena v sume 100 eur.

Víťazný plagát Romana Kortiša sa zároveň umiestnil na zdieľanom 3. mieste v medzinárodnej súťaži Erasmus Poster Competition na konferencii ERACON 2019 v cyperskom meste Paphos. Z tohto ocenenia nevyplýva žiadna doplnková odmena, ale zviditeľnilo Univerzitu Komenského na medzinárodnom fóre, na čo sme hrdí.

 

Podmienky súťaže:

  • vytvoriť propagačný plagát v rozmere A3 alebo A2 na tému "Erasmus+"
  • odporúčame, aby bol text na plagáte v angličtine kvôli možnému postupu do medzinárodnej súťaže
  • formáty .pdf, .tif alebo .jpeg s rozlíšením minimálne 300 až 450 dpi (ak bude plagát vytvorený ručne, je nutné ho v danom rozlíšení naskenovať)
  • vyplniť formulár Prehlásenie
  • plagáty aj s vyplneným prehlásením treba zaslať na erasmusplusrec.uniba.sk do 16.04.2019
  • hlasovanie prebieha na FB stránke UK od 17.04.2019 do 26.04.2019 do 12:00
  • plagát s najväčším počtom "like" bude zaradený do medzinárodnej súťaže na konferencii Eracon 2019 v Paphose (Cyprus)