Počas pobytu

Po príchode na zahraničnú univerzitu študent pošle na OPE:

  • Zmeny LA - v prípade, že na základe aktuálnej študijnej ponuky boli dohodnuté s prijímajúcou inštitúciou zmeny v štúdiu oproti pôvodne dohodnutému plánu: do 14 dní od začiatku semestra na zahraničnej univerzite, najneskôr však do 1 mesiaca Learning Agreement (II. časť) na opätovné schválenie.
  • Predĺženie pobytu: študent podá žiadosť minimálne 1 mesiac pred ukončením pôvodne zazmluvneného obdobia