Jazyková príprava

Pre úspešné zvládnutie stáže v zahraničí je podstatná jazyková pripravenosť. Je individuálnou záležitosťou študenta, akým spôsobom požadované jazykové zručnosti získal.
UK neposkytuje osobitné jazykové kurzy zamerané na prípravu Erasmus out-going študentov na odbornú stáž.
UK preveruje jazykovú pripravenosť uchádzačov o stáž v rámci programu Erasmus na výberovom konaní, realizovanom jednotlivými fakultami. Fakulty sú pri hodnotení jazykovej úrovne uchádzačov povinné rešpektovať znenie Vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 319/2008 Z.z. a jej prílohy, ktorá uvádza hodnotu jednotlivých úrovní jazykovej prípravy.

Jazyková podpora v programe Erasmus+
online linguistic support

Študenti, ktorí budú v rámci programu Erasmus+ v akademickom roku 2019/2020 pracovať na hostiteľskej inštitúcii v jazykoch: angličtina, nemčina, francúzština, španielčina, taliančina, holandčina, portugalčina, poľština, čeština, švédčina, dánčina, bulharčina, fínština, chorváčtina, maďarčina, rumunčina alebo gréčtina sú povinní absolvovať on-line testovanie jazykových schopností pred a po ukončení mobility.

Študenti, ktorí dosiahnu nižšiu úroveň ako B2 vrátane, budú mať možnosť absolvovať on-line jazykový kurz, ktorého absolvovanie je nepovinné, ale pomôže študentovi pripraviť sa na stáž v zahraničí.

Po ukončení pobytu, bez ohľadu nato, či študent absolvoval on-line jazykový kurz, príde študentovi na emailovú adresu opäť link na testovanie vo zvolenom jazyku, ktorý je študent povinný absolvovať.

Cieľom testovania je zistiť, ako vplýva mobilita na jazykové schopnosti študenta a či sa jeho úroveň po pobyte zlepšila. Údaje o jazykových schopnostiach študenta má iba vysielajúca inštitúcia a teda nemôžu ovplyvniť akceptovanie na hostiteľskej inštitúcii.

Výnimku v testovaní tvoria študenti, pre ktorých je pracovný jazyk materinským jazykom, a teda nie je potrebné testovať ich jazykové schopnosti.

Ďalšou výnimkou sú študenti, ktorí už pred vycestovaním na mobilitu dosahujú jazykovú úroveň, ktorú požaduje hostiteľská inštitúcia, z jazyka v ktorom budú pracovať. Títo študenti môžu písomne požiadať o testovanie a následný kurz v jazyku krajiny, do ktorej idú pracovať, v prípade, že sa líši od jazyka stáže, ak je úradným jazykom jeden z dvanástich ponúkaných jazykov (napr. študent, ktorý ide do Nemecka pracovať v anglickom jazyku, môže požiadať o testovania v nemeckom jazyku).