Všeobecné podmienky

Na rozdiel od mobility - štúdium (SMS) pri mobilite - stáž (SMT) sa vyžaduje od študenta iniciatíva pri vyhľadávaní inštitúcie, na ktorej chce stážovať. Očakávame, že študent bude uprednostňovať inštitúcie a pracovné pozície, ktoré majú čo najbližšie k študovanému odboru a zvolenej profesii. V optimálnom prípade môže stáž byť prvým krokom pre získanie práce v predmetnej inštitúcii. Aj z tohto dôvodu odporúčame tento typ mobility absolvovať až pred ukončením štúdia, v nižších ročníkoch sa zamerať radšej na mobilitu - štúdium.

Zoznam IIA

Trvanie stáže

Finančné krytie

Jazyková príprava