Poistenie ERAPO

Dávame do pozornosti nové špecializované poistenie pre Erasmus+ mobility ERAPO, ktoré bolo vyvinuté pre potreby študentov, idúcich na Erasmus+ študijné pobyty a stáže. Ide o prvý projekt poistenia na Slovensku, špeciálne navrhnutý pre Erasmus účastníkov, do ktorého sa rozhodla zapojiť poisťovňa UNION.

Poistenie zahŕňa potrebné krytie pre všetky typy mobilít, predovšetkým však doteraz chýbajúcu  zodpovednosť za škodu spôsobenú počas stáží v prijímajúcich organizáciách (podnikoch alebo školách). Poistenie ERAPO bolo vyvinuté, aby zjednodušilo uzatvorenie poistenia pre účastníkov ako aj kontrolu jeho správnosti a evidenciu pre Erasmus koordinátorov.
Študenti doteraz často využívali ročné cestovné poistenia cez preukazy ISIC, ktoré nie sú vhodné pre Erasmus+ mobility za účelom stáže (trvanie jednej cesty je maximálne 30 dní).

Poistenie sa dá uzatvoriť pre krajiny celého sveta a na ľubovoľnú dĺžku mobility. Uzatvára sa online, s ponukou výberu balíkov krytia podľa typov mobilít a s podrobnými inštrukciami, čo je potrebné predložiť Erasmus koordinátorom.
Študentom aj koordinátorom je poskytnutá telefonická asistencia pred uzatvorením poistenia ako aj počas riešenia prípadných udalostí.

Viac informácií nájdete na www.erapo.sk Ak by ste mali otázky, obráťte sa priamo na e-mail:  infoerapo.sk, Tel: 0948 188 108.