Počas pobytu

  • V prípade akýchkoľvek problémov obojstranného dodržiavania podmienok stanovených v Learning Agreemente for Traineeships ihneď kontaktujte svoju fakultu.
  • V prípade zmien v programe mobility alebo zmien týkajúcich sa predĺženia mobility - Learning Agreement for Traineeships - 2. časť 
    Všetky strany musia potvrdiť, že navrhnuté zmeny v Learning Agreemente sú schválené.

Predĺženie stáže