Študenti - stáž (SMT)

Milí študenti, 

 

Aktuálne sa všetci držíme hesla #somdoma, #zvladnemeto.

 

Veríme, že situácia sa čoskoro zlepší a opäť sa budeme môcť vrátiť k bežným veciam, k akým patrí aj vycestovanie na stáž a získanie nových skúseností a praxe v odbore ktorý študujete. 

 

Nezabúdajme preto, že výzva na STÁŽ je stále otvorená a dátum na prihlásenie sme pre Vás predĺžili až do konca apríla.

 

Pre viac informácii sa neváhajte obrátiť na fakultných referentov alebo priamo na Oddelenie pre európske programy a Erasmus+ na email: tamara.jelenakovauniba.sk

 

Termín podania prihlášky na stáž je do 30.04. 2020!

 

#ZVLADNEMETO

 

Stáž je obdobie, ktoré študent strávi v podniku alebo inej organizácii v krajine oprávnenej pre program Erasmus+. Cieľom stáže je pomôcť jednotlivcom adaptovať sa na požiadavky trhu práce, získať odborné/praktické zručnosti a lepšie pochopiť ekonomické a spoločenské podmienky hostiteľskej krajiny v súčinnosti s nadobúdaním pracovných skúseností a jazykových zručností. Stáž je otvorená pre študentov denného aj externého štúdia.

Základné pravidlá

Všeobecné podmienky

Pred pobytom

Počas pobytu

Po návrate