Spolupráca s partnerskými krajinami

Spolupráca s partnerskými krajinami

Európske vysokoškolské inštitúcie môžu spolupracovať s partnerskými inštitúciami mimo Európskej únie prostredníctvom  medzinárodnej individuálnej mobility, spoločných študijných programov a spoločných projektov vrátane projektov zameraných na budovanie kapacít a profesionálny rozvoj zamestnancov v rozvíjajúcich sa častiach sveta.

Vzdelávacia mobilita a projekty zamerané na budovanie kapacít pomôžu zlepšiť zručnosti, modernizovať systémy vysokoškolského vzdelávania a vytvárať možnosti spolupráce medzi EÚ a vzdelávacími systémami vo svete.

Možnosti spolupráce s partnermi mimo EÚ:

  • mobilita študentov medzi krajinami programu a partnerskými krajinami;
  • mobilita zamestnancov vysokých škôl medzi krajinami programu a partnerskými krajinami;
  • programy Spoločného magisterského štúdia;
  • príležitosti pre výskumníkov;
  • projekty zamerané na budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaní;
  • program Jean Monnet:

                   - Spolupráca medzi inštitúciami;

                   - Príležitosti pre výučbu a výskum;

                   - Príležitosti pre politickú diskusiu a výmeny;

  • účasť na projektoch Strategické partnerstvá a Znalostné aliancie, ktoré sú zamerané na krajiny programu, ale môžu sa zapojiť aj partnerské krajiny ak prinesú pre projekt významnú pridanú hodnotu.

ENGLISH VERSION