Oddelenie programu Erasmus+ (OPE)

e-mail: erasmusplus(at)rec.uniba.sk

Adresa:
Oddelenie programu Erasmus+
Šafárikovo nám. 6
P.O. BOX 440
814 99 Bratislava 1

Kde nás nájdete:

Historická budova UK (vchod zo Šafárikovho námestia), 1. poschodie, č. dverí 101-104

Agendu programu Erasmus+ zabezpečujú

RNDr. Milan Remiš /vedúci oddelenia/ - č.d. 101

Mgr. Oliver Vavro /mobilita učiteľov, zamestnancov/ - č.d. 102
e-mail: oliver.vavro(at)uniba.sk
tel: +421 2 9010 9226

Outgoing študenti - štúdium - z fakúlt: Filozofická fakulta, Farmaceutická fakulta, Jesseniova lekárska fakulta, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Pedagogická fakulta, Fakulta sociálnych a ekonomických vied, Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta:

Ing. Andrea Haplová /outgoing študenti - štúdium/ - č.d. 103
e-mail
: andrea.haplova(at)uniba.sk
tel: +421 2 9010 9238

Outgoing študenti - štúdium - z fakúlt: Fakulta managementu, Právnická fakulta, Prírodovedecká fakulta, Lekárska fakulta, Fakulta telesnej výchovy a športu, Evanjelická bohoslovecká fakulta:

Mgr. Martina Matliaková /outgoing študenti  - štúdium/ - č.d. 103
e-mail: martina.matliakova(at)uniba.sk
tel: +421 2 9010 2015

Tamara Žiak /outgoing stáže, medzi-inštitucionálne zmluvy/ - č.d. 104
e-mail: tamara.ziak(at)uniba.sk
tel: +421 2 9010 9502

Mgr. Anna Duffeková /incoming študenti, stážisti/ - č.d. 101
e-mailanna.duffekova(at)uniba.sk 
tel: +421 2 9010 2065

Mgr. Petra Javorčíková /ENLIGHT európska univerzita/ - č.d. 101
tel: +421 2 9010 2046

Mgr. Kateryna Yakovenko, PhD. /ENLIGHT európska univerzita/ - č.d. 104
tel: +421 2 9010 2022