Kontrola kvality mobility - Sankcie

Akademický rok 2020/2021

Študentom, ktorí nedodržia podmienku získania min. počtu 15 kreditov v rámci programu Erasmus+ v akademickom roku 2020/2021 budú uložené sankcie nasledovne:

počet získaných kreditov - finančné krátenie prideleného grantu:

  • 0 – 5 kreditov 100%
  • 6 – 10 kreditov 50%
  • 11 – 14 kreditov 25%

V individuálnych prípadoch nedodržania podmienok môže inštitucionálny koordinátor rozhodnúť o rozsahu uplatnenia sankcií, na základe posúdenia zdokumentovaných príčin. Tieto pravidlá sú záväzné pre všetky fakulty Univerzity Komenského v Bratislave v programe Erasmus+ v ak. roku 2020/2021.

Akademický rok 2019/2020

Študentom, ktorí nedodržia podmienku získania min. počtu 15 kreditov v rámci programu Erasmus+ v akademickom roku 2019/2020 budú uložené sankcie nasledovne:

počet získaných kreditov - finančné krátenie prideleného grantu:

  • 0 – 5 kreditov 100%
  • 6 – 10 kreditov 50%
  • 11 – 14 kreditov 25%

V individuálnych prípadoch nedodržania podmienok môže inštitucionálny koordinátor rozhodnúť o rozsahu uplatnenia sankcií, na základe posúdenia zdokumentovaných príčin. Tieto pravidlá sú záväzné pre všetky fakulty Univerzity Komenského v Bratislave v programe Erasmus+ v ak. roku 2019/2020.