Dodatočná výzva

Dodatočná výzva na mobilitu stáž

Referát pre európske programy a Erasmus+ vyhlasuje dodatočnú výzvu na stážové pobyty cez program Erasmus+ v akademickom roku 2018/2019.

Podmienky dodatočnej výzvy:

  • prihlásiť sa môžu aj študenti externej formy štúdia
  • prihlasovanie na mobilitu stáž prostredníctvom vyplnenej prihlášky (viď fakultný web) odovzdanej na fakulte do 30.04.2019
  • ostatné podmienky nájdete na webe: STÁŽ alebo u svojho fakultného referenta

 

Dodatočná výzva na staff mobility

Referát pre európske programy a Erasmus+ vyhlasuje dodatočnú výzvu na učiteľské mobility a mobility administratívnych pracovníkov UK za účelom výučby a školenia cez program Erasmus+ na akademický rok 2018/2019.

V prípade Vášho záujmu kontaktujte referát zahraničných vzťahov na svojej fakulte, prípadne priamo Referát pre európske programy a Erasmus+ na RUK.

Deadline pre prihlasovanie je do 31.03.2019.

<output>Referát pre európske programy a Erasmus+ vyhlasuje dodatočnú výzvu na stážové pobyty cez program Erasmus+ v akademickom roku 2018/2019. </output>

<output>Referát pre európske programy a Erasmus+ vyhlasuje dodatočnú výzvu na stážové pobyty cez program Erasmus+ v akademickom roku 2018/2019. </output>

<output>Referát pre európske programy a Erasmus+ vyhlasuje dodatočnú výzvu na stážové pobyty cez program Erasmus+ v akademickom roku 2018/2019. </output>