Absolventi - stáž

Študenti Univerzity Komenského majú možnosť zúčastniť sa pracovnej stáže v zahraničí prostredníctvom programu Erasmus+ aj po ukončení štúdia. Absolventské stáže, financované zo zdrojov EÚ v rámci programu Erasmus+, organizuje UK v spolupráci s WorkSpace Europe. Viac informácií o WorkSpace Europe nájdete na www.workspaceeurope.sk v brožúrke WorkSpace Europe alebo v prezentácii z Informačných seminárov.

Milí študenti, budúci absolventi,

teraz sa všetci, čo môžeme, držíme hesla ostaň doma.  

Všetci však zároveň veríme, že sa situácia čoskoro upokojí a my sa budeme môcť vrátiť k bežnému životu.

K tomu patrí aj absolventská stáž, na ktorú je nutné prihlásiť sa počas štúdia.

Absolventskú stáž je možné uskutočniť až do jedného roka od štátnic. Vycestovať teda môžete kedykoľvek počas toho roka.

Prihlásením dnes si zabezpečíte možnosť vycestovať neskôr.

Prihlasovanie je otvorené do 30.4.2020 na nasledovnom linku:

https://www.workspaceeurope.sk/studenti/clenske-skoly/univerzita-komenskeho-v-bratislave/#more-13

DEADLINE NA PODANIE PRIHLÁŠKY JE 30.04. 2020!

Ako sa uchádzať o stáž?

Splniť podmienky stanovené vlastnou fakultou, byť úspešný vo výberovom konaní na fakulte ešte počas posledného ročníka riadneho štúdia na fakulte UK

Termíny výberového konania 

Po prijatí prihlášky, ktorú zasielate priamo na link uvedený vyššie, si následne každá fakulta stanovuje termín výberového konania. Pre bližšie informácie kontaktujte priamo referenta na fakulte.

Kto sa môže prihlásiť?

Študenti posledného ročníka bakalárskeho, magisterského a doktorandského stupňa.

Doba trvania:

Minimálna dĺžka stáže sú 2 mesiace, t.j. 60 dní v jednej prijímajúcej organizácii. Maximálna dĺžka závisí od toho, koľko mesiacov mobility ste v rámci Erasmus+ ako vysokoškolák/čka už absolvoval/a (na štúdiu a/alebo na stáži).

Počet financovaných mesiacov:

Max. 5 mesiace.

670 – 720 EUR / mesiac (v závislosti od krajiny)

Počet odpracovaných hodín:

35 – 40 h týždenne

Kedy môžem vycestovať:

po štátniciach (stáž musí byť absolvovaná do 12 mesiacov od ukončenia štúdia)

Aké stáže ponúka program?

  •  Absolventskú pracovnú stáž môžete absolvovať vo všetkých krajinách EÚ + Macedónsko, Island, Lichtenštajnsko, Nórsko, Turecko, Srbsko
  • Stáž musíte absolvovať do jedného roka po ukončení štúdia, ALE prihlásiť sa musíte ešte ako študent