Pracovná skupina, úradné hodiny

Úradné hodiny:

UTOROK, STREDA, ŠTVRTOK:    9.00 - 11.00 hod.

e-mail: erasmusplus(at)rec.uniba.sk

Adresa:
Oddelenie medzinárodných vzťahov RUK
Program Erasmus+
Šafárikovo nám. 6
P.O. BOX 440
814 99 Bratislava 1

Kde nás nájdete:

Historická budova UK (vchod zo Šafárikovho námestia), 2. poschodie, č. dverí 215 SB

Agendu programu Erasmus+ zabezpečujú:

Mgr. Oliver Vavro  /mobilita učiteľov, zamestnancov/ 
e-mail: oliver.vavro(at)uniba.sk
tel: +421 2 90109 226

Bc. Zuzana Jenčíková  /incoming študenti, stáže/
e-mail: zuzana.jencikova(at)uniba.sk
tel: +421 2 90109 236

Mgr. Erika Maneková  /outgoing študenti po mobilite/ 
e-mail: erika.manekova(at)uniba.sk
tel: +421 2 90109 238

Bc. Miroslava Jenčíková /outgoing študenti pred mobilitou/
e-mail: miroslava.jencikova(at)uniba.sk
tel: +421 2 90109 236

Mgr. Veronika Haberlandová /medziinštitucionálne zmluvy/ 
e-mail: veronika.haberlandova(at)uniba.sk
tel: +421 2 90109 236

OMV RUK